Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

101 hộ dân Q9 ký đơn tố cáo thu hồi đất KCNCTPHCM: Xem lý luận của bọn cướp đất của dân

Sao có quy định kiểm kê bắt buộc, theo quy định nào? Hởi ông Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ( hồi làm Phó CT UBNDTPHCM, ông ký) ? Không có quyết định thu hồi đất, không tống đạt quyết định cho đối tượng phải thi hành, mà cưỡng chế vì không thgi hành... Nhưng theo Tòa đó chỉ là những sai sót nhỏ, không ảnh hưởng quyết định cưỡng chế. Trời ơi, dân chủ Xã hội chủ nghĩa gấp vạn lần dân chủ tư sản của bà Doan là vậy sao? Xin quý vị xem biên bản đối thoại theo file đính kèm sẽ rõ . Cảm ơn quý vị.

'UBNDQ9 rút lại QĐ cưỡng chế sau khi đã tiến hành cưỡng chế !

Dân quận 9 kiện hành chính quyết định cưỡng chế hành chính của UBNDQ9 v/v thu hồi đất giao khu Công nghệ cao. TANDQ9 thụ lý, quyết định đưa ra xét xử ( hoãn ... nhiều lần ). Trong phiên xử gần đây, TANDQ9 công bố thời gian nghị án tới 4 ngày. Nhưng đến ngày tòa công bố kết quả phán quyết thì Tòa lại bảo đình chỉ vì UBNDQ9 đã rút lại quyết định cưỡng chế nên tòa không còn đối tượng để xem xét. Trong khi việc cưỡng chế đã thực hiện xong, nhà cửa, tài sản, đất đai của chúng tôi đã bị UBNDQ9 cướp hết rồi. Xin hỏi UBNDQ9 làm như vậy có đúng không? Tình trạng pháp lý nhà đất của chúng tôi như thế nào ? Hành vi cưỡng chế đó có hợp pháp không?

Xuanngu Nguyen

*****************

101 hộ dân Q9 ký đơn tố cáo thu hồi đất KCNCTPHCM

-(cảm ơn bạn đọc gửi bài)

-65 hộ dân Q9 tố cáo Lê Thanh Hải, 22.4.2013

Tổng số lượt xem trang