Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

XUỐNG ĐƯỜNG

XUỐNG ĐƯỜNG.  * “Nhờ ơn Đảng” Dân biết đâu tà đâu chính; Nhờ thù ngoài Dân rõ : Ấy kẻ nội gián – tay sai.  “DẬY MÀ ĐI” Chỉ mặt, tên ghi Phường buôn dân – bán nước! Cho Dân tình Thoát nỗi oan khiên; Cho NƯỚC NON Ngẩng cao đầu phách khí; Bạn bè Năm Châu Khâm phục Giống Lạc Hồng – Con cháu Trưng Vương! -(Trần Sơn)-  Nguồn: <a href=
XUỐNG ĐƯỜNG.
*
“Nhờ ơn Đảng”
Dân biết đâu tà đâu chính;
Nhờ thù ngoài
Dân rõ : Ấy kẻ nội gián – tay sai.
“DẬY MÀ ĐI”
Chỉ mặt, tên ghi
Phường buôn dân – bán nước!
Cho Dân tình
Thoát nỗi oan khiên;
Cho NƯỚC NON
Ngẩng cao đầu phách khí;
Bạn bè Năm Châu
Khâm phục
Giống Lạc Hồng – Con cháu Trưng Vương!
-(Trần Sơn)-


Nguyễn Trung: Hội nghị Trung ương 4 – Sự kiện Đoàn Văn Vươn và vấn đề sửa đổi Hiến pháp (viet-studies 13-2-12) -- Bài đã đăng năm ngoái, nay đăng lại nhân ngày xử Đoàn Văn Vươn ◄◄

Báo Nhân Dân chỉ trích Mỹ: Họ nên sớm thay đổi nhận thức về nhân quyền (ND 1-4-13)  -- Có trích dẫn website nào đó của người Việt ở Mỹ (hú hồn hú vía, không phải viet-studies!)

Những lý luận đặc sắc của hai vị tướng (Blog TSYG 2-4-13) -- Đọc bài này để cười chơi!
Tiến sĩ cải cách hành chính khuyên gì tiến sĩ 'dứt áo'? (VNN 2-4-13) -- "Tiến sĩ", "tiến sĩ"!!  Nghe mà đâm mệt!

Tổng số lượt xem trang