Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

Đọc SẤM và GIẢI SẤM

-Son Tran
Đọc SẤM và GIẢI SẤM
___________________
Hai hôm trước nhắc lại vài câu Sấm, rồi có bạn Hạt Bụi hỏi Sấm có nói về vụ lấp sông Đồng Nai không. Vậy là làm siêng đọc lại. Thật phải giật mình vì tài của Cụ Trạng Trình. Sau đây xin chia sẻ với các bạn.


223 – Bể thanh cá phải ẩn cây
224 – Đất bằng nổi sấm cát bay mịt mù
225 – Nào ai đã dễ nhìn U
226 – Thủy chiến bộ chiến mặc dù đòi cơn
227 – Cây bay lá lửa đôi ngàn

Trước tiên là những câu trên đây nói về việc TQ chiếm Biển Đông, đó là sự việc nghiêm trọng nhưng chẳng phải ai cũng thấy, U là đường lưỡi bò. (trong thư anh Trần Huỳnh Duy Thức cũng từng nói qua.) Câu 226 cho thấy thủy chiến hay bộ chiến còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và thời điểm nên cụ Trạng dùng chữ "đòi cơn" (đòi hỏi tùy lúc, tùy cơn).

Song câu kế đó thì quá rõ ràng. "Cây bay lá lửa đôi ngàn". Đây là một trong những câu khiến phải giật mình. Cây xanh Hà Nội lên dự án sẽ chặt 6700 cây, nhưng con số chính xác bị chặt bay là 2000, Hai ngàn với ĐÔI NGÀN thì đâu có khác !!! Thật sự tài tiên tri của người mấy trăm năm trước khiến người đời sau đọc phải ngỡ ngàng thán phục.

Tiếp theo là đoạn này:

379 – Kià cơn gió thổi lá rung cây
380 – Rung bắc sang nam đông tới tây
381 – Tan tác kiến kiều an đất nước
382 – Xác xơ cổ thụ sạch am mây
383 – Sơn lâm nổi sóng mù thao cát
384 – Hưng điạ tràng giang hoá nước đầy

Đoạn này nói từ bắc sang nam, đông tới tây cả nước đều bị tác động không yên bởi những chính sách của chính phủ. Cả đất nước bị tan tác vì "kiến kiều an đất nước". Kiến có nghĩa là thấy (見), cũng có nghĩa là kiến lập, kiến tạo (建),"Kiều" (僑) là người ngoại quốc, như nói kiều bào, là đồng bào ở ngoài nước. Hoặc một nghĩa khác là chiếc cầu (橋). An (安) là đặt để, ở, như nói an bày. Câu 381 vì vậy có hai nghĩa nhưng nó lại liên kết nhau. Có thể hiểu xây cầu hay bắc cầu cho người nước ngoài vào đất nước.

Người nước ngoài - có thể hiểu là người TQ, người Mỹ, Liên Âu. Ở đây có thể thấy là vừa nghĩa hiển nói về việc chặt cây xong tổ chức IPU có các khách mời các nước đến. Mà nghĩa ẩn đàng sau là TQ vẫn là người nước ngoài nguy hiểm nhất khiến đất nước tan tác và người bắc cầu là ĐCSVN.

Câu 383 - Sơn lâm nổi sóng mù thao cát - ám chỉ sự kiện Tây Nguyên, Bà Nà và các vùng biên giới bị phá cây phá núi

Câu 384 - Chính là câu nói về việc ở Đồng Nai.

Hưng địa tràng giang hóa nước đầy

Hưng (興) là nổi lên, mở ra, bắt đầu như nói hưng khởi là nổi dậy, hưng binh là khởi binh. (xem hình 2) Hưng địa ở đây là làm đất nổi lên, tức là lấy đất lấp sông vì chữ tràng giang (sông dài) ở sau. Hóa nước đầy là kết quả sau đó. Nếu không ngưng chắc sẽ cũng chẳng thành công bị nước tràn và hủy hoại, còn ngưng thì nước lại đầy.

Và để trả lời cho câu hỏi "bảo giang" có phải là bảo vệ sông Đồng Nai hay không. Nghĩ là không. Bảo giang là bảo vệ Giang sơn, thủ lĩnh xuất hiện phải mang tính cách bao quát hơn, vì cả non sông chứ nếu vì riêng một con sông họ ngừng dự án thì mọi phản đối trở thành vô duyên. Trong khi khắp đất nước vẫn còn đang bị giày xéo và hiểm họa tràn lan.
(Còn tiếp)
Leviet Kynhi
31.03.2015
Hình 1: Trang đầu của Trình Quốc Công Ký, giống chương hai của bản Mai Lĩnh.
Hình 2 : Ý nghĩa chữ "hưng" chụp từ Từ điển Hán Việt, nxb Thế giới, 1996


-Trần Sơn:  -THIẾT LẬP CÁC Quẻ DỊCH sau Quẻ PHỤC (nội tình VN - 2012)
Thử ĐỐI CHIẾU với SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH.

Trong bài đăng "Hiện Trạng Nội tình VN - Quẻ PHỤC (?)
tôi đã lấy thi hứng của Nguyễn Du (thời gian ông ngọa bệnh) viết về Quẻ Phục
""An đắc huyền quan minh nguyệt hiện
Dương quang hạ chiếu phá quần âm"

Mà ứng dụng vào nội tình VN:
-Trăng tỏ chiếu minh và
Ánh sáng dọi xuống xua đuổi Bóng Tối .
Bóng tối là hiện trạng: Đất đai quốc gia - đất liền&biển đảo&tài nguyên và thổ cư & ruộng đất của người Dân bị cưỡng chế tịch thâu để đem bán, đổi chác cho tư bản ngoại nhân bao năm qua dưới sự cầm quyền của đảng csvn ...Cái "bóng tối này" phải bị xua tan thì Đất Nước mới có thể hồi phục được.
*
Một thành viên FB đã gợi ý "từ Quẻ PHỤC chiêm được, thử nghiệm xem tương lai ?" và "nếu lại trùng hợp với các câu sấm Trạng Trình" thì sao?
-Sấm ký - tôi không dám lạm bàn. Nhưng từ quẻ Phục với tiến trình Dịch Lý - từ hào thấp nhất của Nội quái (Trong và cũng biểu tượng cho quần chúng) của thuần KHÔN (Đất -cũng tượng cho Tiểu nhân - Âm nhu) tiến dần lên và đổi thành Dương cương rồi lên các hào của Ngoại quái (Ngoài và cũng biểu tượng nhà cầm quyền và thế giới bên ngoài) thì ta cũng có được những ý nghĩa cùa các QUỂ.
Rồi đem đối chiếu với câu sấm mà đại chúng đã truyền tụng từ nhiều năm - nhiều lần ...biết đâu giúp thêm sự sáng tỏ của các Quẻ (?). Đó là câu sấm "LONG vĩ XÀ đầu khởi chiến..." - "MÃ đề DƯƠNG cước anh hùng tận" và "THÂN - DẬU niên lai kiến Thái Bình".
*
1)Từ thuần Khôn ta nghiệm được Quẻ Địa Lôi PHỤC.
Phục là phục hồi...quyền lợi, sức mạnh và của cải...với hào thấp nhất của nội quái (ví như tiện Dân) từ Ăm nhu chuyển thành Dương cương (phải chăng là tiếng súng hoa cải của Đoàn Văn Vươn?)
Phục cũng biểu tượng cho tháng 11 (của năm Mão) và thật sự mạnh mẽ vào cuối năm THÌN -2012(LONG vĩ)
2)Từ quẻ Phục tiến lên là Quẻ Địa Trạch LÂM.
Lâm là tiếp tục tiến tới.
Lâm cũng biểu tượng cho Tháng 12 năm Nhâm Thìn sang đầu năm Quý TỴ - 2013 (Xà đầu)
*=> "Long vĩ Xà đầu khởi chiến..." Hiểu như thế - chưa hẳn là khiên cưỡng mà lại phù hợp là đàng khác.

3)Từ quẻ Lâm tiến lên là Quẻ Địa Thiên THÁI.
Đến đây đã hoàn tất chuyển nội quái từ Âm Nhu thành Dương cương. Dương cương chỉ người thiện hảo (xưa gọi là quân tử). Do đó Thái nghĩa là thông thuận nên lời truyện đã nói thêm "Tiểu nhân đang tiêu mòn".
Thái cũng tượng cho Tháng Giêng của năm Giáp NGỌ - 2014
4)Từ quẻ Thái tiến lên ngoại quái (Trên hay Ngoài) là Quẻ Lôi Thiên ĐẠI TRÁNG.
Đại tráng là Lớn mạnh như "sấm vang động lên đến cả trời".
Đồng thời tượng cho Tháng Hai của năm Ất MÙI - 2015
*=>"Mã đề Dương cước anh hùng tận". Cộng Sản thường tự nhận là (chủ nghĩa) Anh Hùng.
Ta nghĩ tới "tiên tri của Trần Dần : csvn sụp đổ hoàn toàn nằm 2014. csTau trong năm 2015.

5)Từ quẻ Đại Tráng tiến lên là Quẻ Trạch Thiên QUẢI.
Quải nghĩa là Quyết liệt: (Quần chúng) phải quyết liệt Tuyên Cáo các TỘI ÁC trước Công Luận. Và đối ngoại (Ngoại quái là đơn quái Đoài = Thuận hòa) là Hòa hảo.
Quải cũng tượng Tháng 3 năm Bính THÂN - 2016
6)Từ Quải tiến tới ta được Quẻ Thuần CÀN.
Thuần Càn tượng cho Tháng 4 năm Đinh DẬU - 2017
Thuần Càn là quẻ tốt nhất trong 64 quẻ. Ta đã qua một tiến trình từ Thuần KHÔN rồi trở về Thuần CÀN bằng các tác động, tiến lên, chuyển đổi... của NHÂN (các quẻ Phục, Lâm...Đại Tráng, Quải) yếu tố quan trọng trong TAM TÀI - Thiên Địa Nhân.
Thuần Càn là Bình An Vô Sự / Khổng Tử.

*=>"Thân Dậu niên lai kiến Thái Bình": Hoàn toàn phù hợp với câu sấm vĩ của cụ Trạng Trình.
(Trần Sơn)
https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150639355078224


Trong bài đăng "Hiện Trạng Nội tình VN - Quẻ PHỤC (?) tôi đã lấy thi hứng của Nguyễn Du (thời gian ông ngọa bệnh) viết về Quẻ Phục ""An đắc huyền quan minh nguyệt hiện Dương quang hạ chiếu phá quần âm"   Mà ứng dụng vào nội tình VN: -Trăng tỏ chiếu minh và Ánh...
By: Son Tran-------

Tổng số lượt xem trang