Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

Thông qua tuần Quốc hận Của Cộng Đồng Người Việt Tiểu Bang Michigan

-Tin Lansing - Vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm qua thứ tư, Hạ Viện Tiểu Bang Michigan trong phiên họp hằng tuần đã đồng ý thông qua Nghị Quyết Tuần Lễ Quốc Hận Của Cộng Đồng Người Việt Tiểu Bang Michigan. Phóng viên SBTN, Việt Hải đã gởi về phóng sự đặc biệt về ngày này, mời quý vị theo dõi sau đây (video 4 phút)
-

-PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: HẠ VIỆN TIỂU BANG MICHIGAN THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT NGÀY QUỐC HẬN CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT
-
Lễ chào cờ ngày quốc hận 30/4/20132013


-

Tổng số lượt xem trang