Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Chức sắc 5 tôn giáo cùng ra tuyên bố chung về sửa đổi Hiến pháp

--Son Tran

Chức sắc 5 Tôn Giáo cùng ra TUYÊN BỐ CHUNG
v/v Sửa đổi HP 1992.
*
"Hiến Pháp trước đây đã lỗi thời, không còn phù hợp vì nó mang tính chuyên quyền, độc tài do Đảng CSVN duy nhất lãnh đao. Không phục vụ cho toàn dân, không lấy quyền dân tộc tự quyết
mà chỉ phục vụ cho Đảng, lấy quyền lợi của Đảng làm trên hết.
Lấy chủ nghĩa vô thần, vô tôn giáo, dùng Công An để cai trị dân làm xáo trộn xã hội về mọi mặt:
Kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, tôn giáo...tất cả đều bị suy sụp mất đi truyền thống văn hóa của dân tộc...."
Mời đọc tiếp:
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/05/ai-dien-5-ton-giao-cung-ra-tuyen-bo.html#.UYG_2kqQCPV

Danlambao - Hôm 1/5, Các chức sắc của 5 tôn giáo là Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt, Công Giáo, Tin Lành - Giáo Hội Lutheran Việt Nam - Hoa Kỳ, Cao Đài chính thống - Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy đã cùng nhau ra Tuyên Bố Chung về việc sửa đổi Hiến pháp 1992.

Nội dung bản Tuyên Bố Chung nhấn mạnh đến 8 điểm:

1- Do ý kiến nguyện vọng của toàn dân Việt Nam lập nên, tức là phải trưng cầu dân ý, có Liên Hiệp Quốc giám sát.

2- Tránh tất cả mọi sự lệ thuộc vào ngoại bang, nhất là Trung Quốc.

3- Tránh mọi điều xâm phạm đến quyền tự do căn bản của người dân Việt Nam như: Tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập hội...

4- Bầu cử Quốc Hội, tất cả các đảng phái đều được tự do ứng cử.

5- Bầu  cử chính quyền do dân cử, dân bỏ phiếu trực tiếp dưới sự kiểm soát của Liên Hiệp Quốc.

6- Bầu cử theo thể chế Dân Chủ Tự Do.

7- Tam Quyền Phân Lập rõ ràng.

8- Xây dựng một nước Việt Nam thật sự Hòa Bình - Trung Lập - Tự Do - Dân Chủ; Do Dân - Phục Vụ Dân - Lập Quyền Dân.

Những người tham gia ký tên đại diện cho 5 tôn giáo tại Việt Nam gồm có: 

1- Hòa Thượng Thích Không Tánh - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
2- Linh Mục Đinh Hữu Thoại - Dòng Chúa Cứu Thế - Sài Gòn.
3- Linh Mục Lê Ngọc Thanh - Dòng Chúa Cứu Thế - Sài Gòn.
4- Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa - Giáo Hội Lutheran Việt Nam - Hoa Kỳ.
5- Mục Sư Hồ Hữu Hoàng - Giáo Hội Lutheran Việt Nam - Hoa Kỳ.
6- Cụ Lê Quang Liêm - Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy.
7- Chánh Trị Sự Hứa Phi - Cao Đài chính thống - Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh.

Dưới đây là toàn văn bản Tuyên Bố chung:


Danlambao

 

Tổng số lượt xem trang