Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

Tìm người nhà

Bé gái sinh năm 1972 (khoảng tháng 4-7) có mẹ là bà Lê Thị Kim Châu. Cha là Pvt King, đóng tại Đà Nẵng bà Châu là phiên dịch tiếng Pháp và tiếng Anh

Địa chỉ của bà Lê Thị Kim Châu năm 1972 :

248 B Phan Châu Trinh
Đà Nẵng - Việt Nam
Đây là hình của bà Châu
This information is from Janine:

Here is the information that I have on the mother. Her last known address in 1972 and picture is attached. Let me know what you find out or need.
Child's Birth: 1972
Child's Sex: Female
My father, Pvt King, was stationed in Danang in Supply. Le was a translator. She spoke French, English and Vietnamese. She may have had another child, age 3-5 years old. Her name was 'Bit'. In 1972, my father was shipped back to the United States while she was 3 months pregnant. They baby could have been born between April to July.

Tổng số lượt xem trang