Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

Vietcombank ngừng giao dịch chuyển khoản ATM và ngân hàng cho người nước ngoài?

-BBC Vietnamese
Vietcombank ngừng giao dịch chuyển khoản ATM và ngân hàng cho người nước ngoài?
Thông báo của ngân hàng này trên trang mạng viết:
"Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép, người không cư trú là tổ chức, cá nhân và người cư trú là cá nhân nước ngoài được mở và sử dụng tài khoản đồng Việt Nam tại tổ chức tín dụng được phép để thực hiện các giao dịch thu từ các nguồn thu hợp pháp tại Việt Nam;

Do tính chất của các giao dịch chuyển khoản trên ATM và chuyển tiền qua thẻ, hồ sơ của khách hàng không được kiểm tra, vì vậy, nhằm tuân thủ quy định của pháp luật, Vietcombank xin trân trọng thông báo ngừng triển khai các giao dịch dưới đây:
- Giao dịch chuyển khoản kênh ATM trong cùng hệ thống Vietcombank, trong đó tài khoản nhận là tài khoản của người không cư trú/người cư trú là người nước ngoài.
- Giao dịch chuyển tiền từ thẻ/tài khoản của ngân hàng khác đến thẻ Vietcombank kết nối với tài khoản của người không cư trú/người cư trú là người nước ngoài."
Thông báo này có hiệu lực từ 12/11. Theo các bạn, nó sẽ ảnh hưởng thệ́ nào tới cuộc sống và việc làm ăn của người nước ngoài ở Việt Nam?
-

Tổng số lượt xem trang