Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

SÔNG NÚI 2016

Son Tran
SÔNG NÚI 2016
*
"Tôi nhìn sông núi ngậm ngùi
Hỏi sông hỏi núi đôi lời: yêu thơ ?
Núi sông rơi lệ thẫn thờ
Rằng tình sông núi bơ vơ đã nhiều
Núi sông xưa vốn mỹ miều
Mà nay sông núi tiêu điều xác xơ
Đặng Dung đâu hỡi hồn thơ
Bờ sông Dịch Thủy vẫn chờ Kinh Kha!"...
-Ngô Minh Hằng -(FB To Cam Hoa 2012)

Tổng số lượt xem trang