Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

BỘ VIDEO VỀ 30 QUYỀN CON NGƯỜI

BỘ VIDEO VỀ 30 QUYỀN CON NGƯỜI
Sau một tháng trao đổi với Youth for Human Rights, Hội Cựu Tù nhân Lương tâm đã cho ra đời phiên bản tiếng Việt bộ video về Tuyên ngôn Nhân quyền LHQ.
Mỗi điều trong 30 điều của tuyên ngôn tương ứng với một quyền. Mỗi quyền được Youth for Human Rights lồng vào trong đó một câu chuyện tiêu biểu, dễ hiểu và tràn đầy tính nhân bản, tính nhân văn, làm xúc động lòng người.
Các dân tộc đang bị áp bức bởi độc tài, quân phiệt, cực đoan hay nội chiến đều thấy nơi đây như 30 ngọn nến có thể chiếu sáng những đêm tối tăm của những số phận bị tù đày oan ức, bị đánh đập vô cớ, sống trong nghèo túng…
Xin giới thiệu đến các bạn, hãy share và phổ biến đến bạn bè, để người dân thấy rằng chính quyền độc tài có thể che dấu và trấn áp quyền của bạn, nhưng họ không thể thay đổi một sự thật là: ba mươi quyền này là của chính bạn.
https://www.youtube.com/watch?v=nQTYPMWz4Ns
https://www.youtube.com/watch?v=6OVt9mogkLA
https://www.youtube.com/watch?v=Uic-uIz-P34
https://www.youtube.com/watch?v=74l_ry35kUQ
https://www.youtube.com/watch?v=PXVD7Z_jJfM
https://www.youtube.com/watch?v=96oa7F4EBqQ

Tổng số lượt xem trang