Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

NGƯỜI vs THẦN chăng?

Trần Sơn

-Hôm nay 23 - ông Táo chầu Trời.


Mạo muội

kèm theo suy nghĩ (lẩn thẩn) vào cuối năm 2011 - kính nhờ ông Táo trình tấu Ngọc Hoàng.


*
-Người là THẦN - một trong các nhân tố đích thực của VŨ TRỤ

Xuống làm sinh vật - trong Trời Đất - để học hỏi

hầu trở lại xứng đáng làm Thần.-Mọi tín ngưỡng, tôn giáo, tư tưởng triết học đích thực

đều khuyến khích, MỜI GỌI (không ép buộc) con người nhận thức & hành xử tính CHÂN thật

với giá trị NHÂN BẢN -

nguồn gốc Con Người trong tính THIỆN hảo THẦN thành.


-Khi thuần hành Chức Năng Mời Gọi trên

Người sẽ mang lại tính Thần - bình đẳng với mọi "thần, thánh giả mượn" khác

mà suốt thời gian hình thành trời đất & sinh & vật - con người đã tự tạo dựng lên


Để tự đe - dọa và cản trở chính Loài Người trên chặng đường trở về Nguồn Cội.


*

Đây là cả một QUÁ TRÌNH LÀM NGƯỜI trên Thế Gian này.

(TranSon)

Tổng số lượt xem trang