Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

Quyết định cưỡng chế cũng sai sót trong thao tác nghiệp vụ văn phòng

-Tôi xin gửi đến quý vị có kiến thức pháp luật QĐ 2666, để xem có phải QĐ thu hồi đất đối với tôi không? QĐ này không tống đạt đến tôi? Thế mà trong QĐ 13, cưỡng chế tôi vì tôi không chấp hành giao đất theo QĐ 2666. Trong QĐ 13 này có chi tiết " nhầm lẫn" quan trọng, 6 tháng sau UBNDQ9 mới ra QĐ 95 để đính chính. Rất mong được qúy vị quan tâm giúp tôi.
Tôi thành thật cảm ơn.
Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Ngữ

Tổng số lượt xem trang