Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Khả năng dùng Khí (khí Dương) từ huyệt Đan Điền

Kính mời quý vị xem:
-Khả năng dùng Khí (khí Dương) từ huyệt Đan Điền;
một nơi "trụ thế" khi ngồi Thiền đinh:
(Chi Kung Master Burns Paper With His Hand - John Chang)

-Quý vị cũng có dịp xem nhiều clip video khác về...
Các biểu diễn Khí Công của các nhà Khí công khác trong Trang You Tube này.Chi Kung Master Burns Paper With His Hand - John Chang

Tổng số lượt xem trang