Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

CỘNG SẢN VIỆT NAM NGHIÊNG THEO MỸ, AI SẼ HƯỞNGLỢI ?


-

Son Tran-Trung LE CỘNG SẢN VIỆT NAM NGHIÊNG THEO MỸ, AI SẼ HƯỞNGLỢI ?
Mỹ can thiệp vào biển Đông, vào Việt Nam vì quyền lợi của Việt Nam?
Thông thường ban giao giửa hai nước,quốc gia nào cũng đặt quyền lợi của quốc gia mình lên trên hết
Dĩ nhiênMỹ can dự vào Việt nam vì quyền lợi của Mỹ, không vì người dân Việt Nam.
Khi thấy Mỹ nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí với Việt nam, trang bị tàu tuần cho Việt Nam, nhiều người cho đây là chỉ dấu Việt nam sẽ nghiêng theo Mỹ mà tỏ ra lạc quan.
Ví như điều đó là đúng, Việt nam theo Mỹ thì ai sẽ được hưởng lợi ?
Như nói ở trên Quan hệ song phương luôn đặt quyền lợi đất nước mình lên trên , đối với Mỹ thì đúng , còn Việt cộng ?
Với một chiều dài lịch sử đã chứng minh đảng cộng sãn Việt Nam là một tên đầy tớ chuyên nghiệp hết Liên Sô đến Trung cộng, luôn trung thành với chủ nó đang phục vụ, luôn vâng dạ khi chủ sai bảo, miễn làm sao được lợi cho đảng, thì trông mong gì Việt Nam đặt quyền lợi đất nước lên trên ban giao đó !
Việc Mỹ có thể dùng Việt nam để "kềm" Trung cộng, như đã dùng chế độ độc tài Sadam Husein Iraq để kềm Iran. Khi ta tìm một tên đày tớ, ai cũng muốn tìm một kẻ dễ sai phái. Không ai muốn một người có tự hào, và biết suy nghỉ đến lợi ích khác. Điều đó trong lịch sử Việt nam đã chứng minh:
Mỹ đảo chính Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm vì , cụ Ngô có tinh hần tự hào dân tộc quá cao, đặt quyền lợi quốc gia lên trên ban giao Việt Mỹ, đôi khi quyền lợi đó đi ngược lại quyền lợi nước Mỹ .
Khi Mỹ dùng nhà cầm quyền Việt Nam cho quyền lợi của Mỹ thì họ không lý tới thể chế chính trị của Việt Nam, miễn sao có lợi cho họ. Họ còn có thể gây khó khăn cho những người đấu tranh dân chủ, chống cộng sản để bảo vệ "đầy tớ " của họ như trường họp Tường Vang Pao và lực lượng quốc gia Lào Bị đưa ra toà vì âm mưu lật đổ chế độc Pathet Lào hiện hành hay một số người Kenyan mới đây cũng bị đưa ra toà với tội danh tương tự.
Là những người đấu tranh cho Dân chủ , Tự do cho Việt nam,chúng ta hãy bình tỉnh, bỏ thói quen chờ ngoại quốc bật đèn xanh, ỷ lại vào ngoại bang vì KHÔNG AI THƯƠNG DÂN MÌNH NHƯ CHÍNH MÌNH, KHÔNG AI CÓ THỂ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC CHUYỆN VIỆT NAM TRỪ NGƯỜI VIỆT NAM

Tổng số lượt xem trang