Chùm ảnh công trình hàng trăm tỉ nứt toác sau một cơn mưa
Kênh Ba Bò bị sụt lún, hư hại sau một trận mưa.
Kênh Ba Bò trong ngày khánh thành 24.4.2015.
Cũng tại ví trí này, sau một tháng, kênh Ba Bò tan hoang, sạt lở.
Bêtông ở kênh Ba Bò nứt toác, sạt lở nghiêm trọng.

Bờ kè bị sạt lở được cho là do chưa trét khe các tấm đan, nhưng tại vị trí này, bờ kè đã được xây hoàn thiện trước ngày khánh thành.
Kênh Ba Bò được che lại bằng tôn, không cho người lạ vào bên trong khu vực đang bị sạt lở.