Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

Nhân Dân là gì hở mẹ?

-Mafiovi:-Nhân Dân? - It's that simple, guys...
Nhân Dân ko cần đến Lời Cao Tiếng Cả của bạn.
Nhân Dân cần đến - in first - Trái Tim, Tấm Lòng của bạn.
Và Nhân Dân là ai?
 
Là :
- Công
- Nông
- Học sinh, sinh viên
- người Lính
- Cựu Chiến Binh
- Con trẻ
- Chị Ba Bánh bèo, anh Tư Xe ôm, bác Bảy đánh giày......
Nhân dân - trước hết và trên hết - là họ; và mãi mãi là họ - trước hết và trên hết. 
Còn Tổ Quốc ư?
Cũng là họ. Họ - trước hết và trên hết - là sức mạnh để giữ gìn Non Nước này.
Nhân Dân ko cần Lời Cao Tiếng Cả, không phải vì họ không đủ "trình độ" để hiểu cái đó, mà - ngược lại - họ đã vượt lên cái đó để được Hóa Thân thành ...Nhân Dân.
Họ - Nhân Dân - đã đi vào chỗ Bất Sinh - ergo- Bất Diệt  
Nhân Dân?
- Nếu bạn - ngày và đêm, sáng và tối - nghĩ đến họ thì bạn sẽ tìm được lối đến họ.
Nếu bạn có thể "tuệ" đến mức bất sinh, bạn sẽ là một phần của họ. 
Nhân Dân nhỏ toẹt vào điều trong đầu bạn có cái gì?
Vì Bạn dẫu có đến cái gì đi nữa thì cái đó - với Nhân Dân - chẳng đáng hơn thứ đồ chơi con trẻ.
Nhân Dân cũng không cần bạn chết cho Người đâu, đừng tưởng bở
Nhân Dân không cần ở bạn cái gì cả.
Và bạn có diễm phúc để đáng làm người là lúc bạn hiểu được: Value của bạn được đo bằng: bạn đã làm gì được cho Người - Your People.
Dzậy thôi. 
Và bất cứ kẻ nào -  Who, When and Where - dám làm cho Nhân Dân phải khóc thì kẻ đó  - sooner or later - sẽ bị Nhân Dân hỏi tội, 
Và bất cứ kẻ nào - Who, When and Where - nợ Nhân Dân, kẻ đó sẽ bị Nhân Dân đòi nợ. 
Mọi luận điệu kiểu như Bác Hồ và ai đó nữa đã "soi sáng cho Nhân Dân con đường này nọ ..." chỉ là thứ giẻ rách; ngược lại thì có:
Chính Nhân Dân đã sinh ra Hồ Chí Minh, đã - bằng các giá trị tinh thần và văn hóa vĩ đại của mình - trao cho Hồ Chí Minh nghị lực phi thường, đức hy sinh vô bờ bến và soi rọi cho Hồ Chí Minh con đường đi tìm cách cứu Nước Non.
Chính Nhân Dân đã trao cho Hồ Chí Minh sức mạnh đó, ý chí đó, trí tuệ đó.
Nhân Dân không cần đến Hồ Chí Minh cũng như bất cứ ai, vì không có Hồ Chí Minh thì sẽ có Biển Chí Minh, Núi Chí Minh.
Cũng vậy: Nhân Dân không cần đến bất cứ thứ chủ nghĩa học thuyết gì ráo trọi, Nhân Dân chỉ cần mấy thứ giản dị, cốt yếu sau:
- con họ có trường học
- bát họ có cơm
- có nhà để ở
- có ruộng nếu làm nông
- có biển nếu làm ngư
- có rừng nếu làm lâm
- không ai có thể bắt nạt, đánh đập, khinh rẻ, nhẫn tâm hay đối xử bất công với họ mà không bị trừng trị
Và bất cứ thứ chủ nghĩa nào không làm được ba cái việc nhỏ như con thỏđó thì vứt mẹ nó đi, vậy thôi.
Việc mất "hơn cả một tỉnh Thái Bình" không thể bỏ qua như chuyện con gái ta mất cái dây buộc tóc được. Nó đã bị đổi để cho cái gì?
- sự yên ổn?
- cho ai?
- Cho lương tâm của Nhân Dân hay cho ngai vàng ai đó?
...Tiếp? - Nó đây......
--mafiovi Ngày 22 tháng 4 năm 2011
Nhân Dân là gì hở mẹ?..... 

...mà cô giáo dạy phải yêu
Nhân Dân là gì hở mẹ
mà sao Nội khóc mỗi chiều

Nhân dân là cây khế ngọt
cho ai vặt lá bẻ cành
nhân dân là cây đèn nhỏ
âm thầm cháy suốt năm canh


nhân dân là cầu tre nhỏ
oằn lưng gánh rạ giạ khoai
nhân dân là đêm trăng tỏ
bát cơm chan gió ngẹn hoài

nhân dân cong mình cây lúa
cho con nâng bát cơm đầy
nhân dân thẳng mình ngọn đước
quân thù vía bạt hồn bay

nhân dân mỗi người chỉ một
con ghi con nhớ cả đời
nhân dân nếu ai quên được
chỉ là cầm thú con ơi.

 --------Ngày 22 tháng 4 năm 2011
 Quê hương là gì hở Mẹ?.... 


...mà sao Đảng cứ bán dần
Trường Sơn  là gì hở Mẹ
mà sao Đảng cứ lần khân?

sân Golf là gì hở mẹ
mà sao Đảng đuổi lúa ngô
biển Đông là gì ở mẹ
mà sao Đảng đứng trên bờ

Nông dân là gì hở mẹ
mà sao Đảng chẳng quan hoài
Công nhân là gì ở mẹ
mà sao Đảng mặc nước ngoài

Mác-Lê là gì hở mẹ
mà sao Đảng hát sớm chiều
Đô-la là gì hở mẹ
mà sao Đảng lại rất yêu

Núi-Sông là gì hở mẹ
mà sao Đảng để Rợ thuê
Âm-Dương là gì hở mẹ
mà sao Đảng khấn sớm chiều

Yêu-Thương là gì hở mẹ
- Đi mà hỏi Đảng của mi!
hỏi trưa, hỏi chiều, hỏi tối
hóa ra ..Đảng chả biết gì.

Tổng số lượt xem trang